dorpsradenoverleg, maandag 20 Mei 2019

Nieuws
Agenda
Nieuwsberichten
Vergaderschema Dorpsraden

DRO Venray
Uitnodigingen & Notulen
Projecten
Dorpsraden »
Dorpsraad Castenray
Dorpsraad Heide
Dorpsraad Leunen
Dorpsraad Merselo
Dorpsraad Oirlo
Dorpsraad Oostrum
Dorpsraad Smakt & Holthees
Dorpsraad Veulen
Dorpsraad Vredepeel
Dorpsraad Ysselsteyn
Dorpsraad Blitterswijck
Dorpsraad Geijsteren
Dorpsraad Wanssum


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Nieuws > Nieuwsberichten << Terug naar vorige pagina

Nieuwsberichten

Zijn dorpen gebaat met meer woningbouw?
Uitgegeven: 15-12-2009

Wonen Venray en dorpsraden lijnrecht tegenover elkaar
De dorpsraden weten het zeker. Alleen nieuwe woningen kunnen de (kleine) dorpen van de ondergang redden. Op maandag 7 december 2009 is Wonen Venray met vier personen te gast bij het dorpsradenoverleg. De woningstichting denkt er heel anders over. Woningbouw kan zelfs funest zijn voor de levensvatbaarheid van een dorp. Het wordt een bewogen avond, waar tweeŽnhalfuur lang fel gediscussieerd wordt.


Directeur Hassan Najja schetst een doemscenario. ”Het ergste dat een dorp kan overkomen, is dat woningen leeg komen te staan. Het dorp loopt dan nog verder leeg. Dan kunnen we veel beter alles zo laten”, verklaart Najja, die steun krijgt van Aart Rekers. Interim-manager Rekers is sinds kort de rechterhand van Najja, die als directeur zijn aandacht moet verdelen over de woningcorporaties van Helden, Horst en Venray.
 
Rekers heeft veel ervaring als onderzoeker en hij heeft in Oost-Groningen van dichtbij gezien hoe de bevolkingskrimp genadeloos toesloeg. “Woningbouw bepaalt niet de groei of de afname van de bevolking. Maar de economische en demografische omstandigheden”, weet Rekers. “Delfzijl en Winschoten zijn naar de verdommenis gegaan omdat er honderden woningen leeg kwamen te staan. Dan zit je in een neerwaartse spiraal. Want juist dan trekken de mensen massaal weg. Niemand woont graag in een Belfast-achtige buurt met dichtgespijkerde ramen.”
 
Steken de Venrayse dorpsraden de kop in het zand of tonen ze wel degelijk realiteitszin? ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ luidt al jarenlang het motto. Als er niet wordt gebouwd, dan loopt het inwoneraantal terug. Vanwege de ‘verdunning’ van de bevolking. Want er wonen gemiddeld steeds minder mensen in een huis.
 
Een afname van het inwoneraantal heeft zijn weerslag op de school, het verenigingsleven en de voorzieningen. Kortom, de leefbaarheid komt in het geding. Voorzitter Theo Zegers zoekt de nuance. “We hebben al lang niet meer de illusie dat we allemaal kunnen groeien. Maar woningbouw is wel noodzakelijk om de dorpen op peil te houden. Want als we niet bouwen, dan versnellen we de alleen maar de bevolkingskrimp.”
 
Enkele dorpsraden schermen met de gunstige resultaten van de woningbouwenquêtes. Daaruit blijkt dat er wel degelijk behoefte is, ook aan goedkope (huur)woningen. Henk Hellegers, dorpsraadvoorzitter van Veulen, is strijdbaar, maar vooral boos. Hij stapte naar Wonen Venray met de uitkomsten in de hand. Daar krijgt hij nul op het rekest. “Wij willen in Veulen graag bouwen. Er is vraag naar huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Maar Wonen Venray weigert gewoon. Wat krijgen wij als antwoord? Wij moeten zelf de huurders aandragen. Dit kan toch niet.” Najja reageert fel. “Omdat wij kiezen voor zekerheid. We bakken geen zoete koekjes. Wonen Venray gaat niet bouwen, als we bijna zeker weten dat die woning leeg komt te staan. We kunnen ons geen onverantwoorde risico’s permitteren.”
 
De dorpsraden zijn niet overtuigd. Jongeren hebben in de afgelopen jaren de dorpen de rug toegekeerd. Ze vertrekken naar grotere plaatsen. “Als we genoeg woningen hebben, dan blijft een deel ervan zeker in het eigen dorp hangen”, meent Zegers. In Castenray is onlangs een enquête gehouden. Daarbij zijn ook jongeren ondervraagd die in de afgelopen jaren zijn vertrokken. “Zeven stellen willen binnen drie jaar terugkeren naar Castenray”, zegt dorpsraadvoorzitter Ben van der Sterren. “Het zijn veertien personen. Dat is veel voor ons. Ze wonen nu in Venray, Oostrum, Ysselsteyn of Horst.”
 
Hassan Najja heeft zijn bedenkingen over onderzoeken naar de woningbehoefte. “Het is vrijblijvend. Mensen geven aan wat ze graag willen. Maar het is een wereld van verschil met wat ze daadwerkelijk doen. Nog geen tien procent zet werkelijk door. We zijn inmiddels met z’n allen wel uitonderzocht.” De directeur Wonen Venray kijkt liever naar de demografische ontwikkeling. De bevolkingscijfers liegen volgens hem niet. De krimp slaat de komende jaren toe in Limburg. Het eerst in het zuiden. Vanaf 2020 is ook Noord-Limburg aan de beurt. “Krimp past niet bij meer woningen”, luidt de stelling van Najja.
 
De dorpen spartelen nog wat tegen. Van der Sterren meent dat de trek van de steden naar het platteland niet onderschat moet worden. Rekers zegt dat juist een omgekeerde beweging gaande is. Zegers denkt dat Noord-Limburg vanwege de werkgelegenheid niet te vergelijken is met Oost-Groningen. “Er spelen veel emoties”, zegt Jan Nelissen, dorpsraadlid van Oirlo. “We hebben allemaal het beste met onze dorpen voor. Maar hier komen we niet uit. Is er nu wel of geen behoefte? We moeten het met keiharde cijfers aantonen. Anders bereiken we helemaal niets.”
 
Aart Rekers vergelijkt het bouwen in kleine dorpen met pokeren. “In Venray is het investeringsniveau niet goed in beeld. We weten niet wat ons te wachten staat. Maar we kunnen niet tegen alle signalen in, toch investeringen doen.” De dorpsraden krijgen opnieuw het spookbeeld van onbewoonde huizen opgedrongen. Met alle gevolgen van dien. “Als de leefbaarheid eenmaal naar de sodemieter is, dan duurt het heel lang voordat het hersteld is. Doodzonde als dat zou gebeuren”, schetst Rekers. Najja (‘kom bij ons aan tafel’) roept de dorpen op samen naar een oplossing te zoeken. Zegers pakt de handschoen op. Alhoewel hij inziet dat er nog heel wat moet gebeuren, voordat Wonen Venray en de dorpsraden op één lijn zitten.
 
 
 Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     

Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing