leunen, maandag 20 Mei 2019

Nieuws
Actueel
Archief

Het Dorp
Bezoek Leunen
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Dorpsraad
Gebiedspanel
TIPS »
Welkom in Leunen


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Nieuws > Actueel << Terug naar vorige pagina

Actueel

Blog burgerparticipatie
Uitgegeven: 08-03-2014

Terugblik op 11 jaar dorpsraad Leunen door Ed Stevens

Op maandag 17 maart a.s. zal ik afscheid nemen als lid van de dorpsraad Leunen.
Een terugblik op 11 jaar ervaring in het dorpsraadwerk. Tijdens de jaarvergadering in maart 2003 werd ik benoemd tot lid van de dorpsraad Leunen. Het eerste jaar was voornamelijk ontdekken wat ik voor de dorpsraad kon betekenen.

In oktober 2004 kwam de vraag of we als dorpsraad mee zouden willen doen met het realiseren van een wandelpadennetwerk in de gemeente Venray. In deze periode werd in de Leunse Paes ook de Oostrumse beek gemeanderd en ontstond er een slingerbeek door de Leunse Paes. Dit werd mijn eerste projet dat we samen met de Werkgroep Wandelpaden Leunen (WWL) hebben opgepakt. In deze periode heeft de (WWL) drie wandelroutes aangelegd: kruisen en kapellen, natuurwandelroute De Leunse Paes en het Ommetje Leunen – Veltum. In 2004 zijn we ook gestart met het schrijven van het eerste Dorpsomgevingsplan (DOP). In 2005 hebben we dan ook het eerste DOP gerealiseerd. Dit was de start van het gebiedsgericht werken (GGW).

In 2005 werd ik gevraagd om het secretariaat van de dorpsraad op me te nemen. Dit was een nieuwe uitdaging, met duidelijk de afspraak dat we het samen zouden gaan doen. Ik heb er ‘ja’ op gezegd. Dit was tevens de start van de nieuwe werkwijze van de dorpsraad. We zijn met verschillende werkgroepen gaan werken. Een van de eerste werkgroepen uit het DOP was de werkgroep verbeteren entree’s Leunen, het planten van de beukenhagen en rozenstruiken en het plaatsen van welkomsborden. Door het samen te doen hebben we meegedaan aan NL doet en Kern met Pit. Als DB van de dorpsraad hebben we gewerkt aan de nieuwe werkwijze van de dorpsraad. Er werd een verkiezingsreglement opgesteld, de communicatie werd verbeterd (met verslagen in de Ruuper), er een eigen website opgezet en de sociale media werd benut. Als dorpsraad kregen we steeds meer ervaring met het schrijven van plannen. Hier heb ik als secretaris mijn bijdrage aan mogen leveren. Met deze plannen hebben we dan ook verschillende subsidies binnen gehaald. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van wandelpaden, het plaatsen van welkomsborden, Pannenkooi, trimtuin en Wmo activiteiten.

In de afgelopen 11 jaar was het centrumplan Leunen een lange weg met veel geduld. In 2013 is het de stuurgroep MFC gelukt om een goed plan te schrijven. Als dorpsraad en als secretaris hebben wij ook onze bijdrage kunnen leveren. We mogen dan ook als dorpsraad trots zijn dat het nu eindelijk is gelukt om te gaan starten met het realiseren van het MFC. We hebben het samen gedaan en gaan het verder als dorp samen doen (draagvlak) De komende jaren staat er in Leunen nog veel te doem op het gebied van de Wmo. In 2012 is de dorpsraad gestart met een thema-avond. Hier is de stuurgroep Wmo uit ontstaan. De stuurgroep Wmo heeft in 2013/2014, samen met alle vrijwilligers, het eetpunt “LekkerSamen” en ontmoetingspunt “Trefpunt” gerealiseerd. De eigen kracht en zelfregie van inwoners en netwerken staan de komende periode centraal in de decentralisaties Wmo. De inzet van burgers om het verenigingsleven, de buurt- en dorpsvoorzieningen en de zorg in stand en betaalbaar te houden.

Ik mag en kan terugkijken op een geslaagde periode in de dorpsraad Leunen en wens de dorpsraad veel succes toe. Ik zal mij blijven inzetten voor Leunen, zowel binnen als buiten Leunen. Ik wil dan ook alle Leunse vrijwilligers en inwoners bedanken voor het samenwerken en het vertrouwen tijdens mijn lidmaatschap van de dorpsraad.

We gaan het samen doen!
Ed Stevens

Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing