leunen, maandag 20 Mei 2019

Nieuws
Actueel
Archief

Het Dorp
Bezoek Leunen
Verenigingen/Organisaties
Bedrijven
Dorpsraad
Gebiedspanel
TIPS »
Welkom in Leunen


Nieuwsblad voor venray en omgeving
Home > Nieuws > Actueel << Terug naar vorige pagina

Actueel

Kandidaten gezocht!
Uitgegeven: 07-01-2014

Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen voor de Stichting Dorpsraad Leunen.


Waarom?

In Leunen en omgeving verandert de komende jaren veel. Zowel ten aanzien van het dorp als in de relatie tussen dorp en gemeente. Bij het eerste is te denken aan de bouw van het nieuwe MFC en de herinrichting van het dorpsplein. In de relatie tussen dorp en gemeente zal het gebiedsgericht werken / integraal DOP verder uitgewerkt worden maar zal vooral nadruk komen te liggen op de gevolgen van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Bij deze zaken wordt de Dorpsraad meer en meer betrokken. De gemeente, en andere instanties vragen steeds vaker onze mening en bieden ons de kans om eigen wensen uit te werken. Daarom is het van belang dat de Dorpsraad een representatieve samenstelling kent en een afspiegeling is van het dorp. Ook wil de Dorpsraad zich overtuigen van haar draagvlak bij de inwoners van Leunen en op een democratische wijze komen tot een Dorpsraad waarin het dorp zich herkent.

Wie kan kandidaat zijn?

Iedere inwoner van Leunen van 18 jaar of ouder, kan zitting nemen in de Dorpsraad. In principe voor een periode van 4 jaar. Je hoeft niet afhankelijk van een ‘achterban’ te zijn, want als lid van de Dorpsraad neem je je eigen standpunt in. Je gaat dus uit van je eigen gezonde verstand. Wel is bepaald dat familieleden in de 1e lijn niet samen zitting kunnen nemen. Dus geen ouder/kind of broers/zussen. Deze mogen zich uiteraard wel kandidaat stellen.

Wat doet de Dorpsraad eigenlijk allemaal?

Eigenlijk valt alles wat de leefbaarheid in ons dorp raakt binnen het aandachtsveld van de Dorpsraad. Van hondenpoep tot bestemmingsplan, van kermis tot verkeersveiligheid, en van wandelroutes tot het lokaal historisch platform.

Vergadert de Dorpsraad veel?

Ja en nee; 10 keer per jaar is er een openbare dorpsraadsvergadering en een keer per jaar hebben we de jaarvergadering. Daarnaast zijn er 2 leden vertegenwoordigd in het dorpsradenoverleg tussen alle dorpen in de gemeente Venray. Ook is er regelmatig overleg met de gemeente en zijn er diverse projectgroepen.

Zijn alle leden van de dorpsraad daar altijd bij?

Nee; dat is ondoenlijk. De Dorpsraad werkt met vertegenwoordigers/commissies die ieder een eigen aandachtsgebied hebben. Maar we informeren elkaar wel! Afhankelijk van de beschikbare tijd en belangstelling worden de taken verdeeld. 

Dus:

Als u mee wilt praten over de toekomst van Leunen en zich betrokken voelt bij de leefbaarheid in Leunen, 1 avond in de maand tijd hebt (en mogelijk nog een beetje meer), stel u dan kandidaat voor de Dorpsraad. Dat kan tot en met 15 januari bij de leden van de Verkiezingscommissie. Het verkiezingsreglement en het aanmeldingsformulier zijn hier te vinden:

PDF

 

 De verkiezingscommissie;

Jeroen van de Leur 
St. Catharinastraat 25
5809 AL Leunen

Leonie Schaeffers
Pascherhof 15
5809 BW  Leunen

Jos Koenen
Laagriebroekseweg 6
5809 ET Leunen
Naar boven    Print deze pagina    Mail de webmaster     
 
Meerdaagse verwachtingen!
   
 
Webs.nl Inbound marketing